Monthly Archives: декември 2021

Празнична слука

Дядо Душко се изтегна на трикракото столче, облиза мустак, из който се бяха заплели няколко мазни трошици от качамака и подир това навря муцуна у дървеното бокалче. Сръбна звучно от ароматното червеното винце, въздъхна с наслада и мълчаливо взе да … Има още

Публикувано в Семейство | Вашият коментар